Určitě určitou! Nebo neurčitou? Přečtěte si, na jak dlouhou dobu byt pronajmout

08.08.2018

Možná máte jako vlastník bytu dojem, že smlouvu dokážete vypovědět v jakémkoliv případě. Rozhodně to ale tak být nemusí, proto si dejte pozor na důležité ustanovení nájemní smlouvy - na jak dlouho ji vlastně uzavíráte. Výpověď totiž musí splňovat zákonem dané náležitosti, mezi které mimo jiné patří i uvedení výpovědního důvodu. Jak to tedy doopravdy se skončením nájmu je?

S určitostí na určito

V případě, že se svým nájemníkem uzavřete smlouvu na dobu určitou, skončí dnem uvedeným ve smlouvě. Nejčastěji se tato doba volí na 1 rok. Do smlouvy je možné zanést automatické prodloužení, kdy se v případě spokojenosti obou stran pronájem prodlouží například zase o další rok. Než tato doba uplyne, může nájemník pronájem také ukončit výpovědí s tříměsíční výpovědní dobou v případech, které upravuje zákon. V případě, že nájemník zvlášť závažně poruší své povinnosti, můžete mu nájem vypovědět i bez výpovědní doby.

Anebo neurčito?

Pokud jste se rozhodli dát nájemníkovi smlouvu na dobu neurčitou, výpověď z ní můžete podat ze stejných důvodů jako v případě smlouvy na dobu určitou, a navíc ještě v případech, že chcete byt užívat sami, případně váš manžel či manželka, nebo byt potřebujete pro svého příbuzného nebo rodinného příslušníka ze strany manžela / manželky.

Pokud byste ale použili tyto důvody čistě účelově a uvedli je pouze ve výpovědi a skutečnost byla jiná, můžete narazit. Zákon pamatuje i na tyto případy a pokud váš byt do měsíce nepoužijete na ve výpovědi uvedený účel, musíte jej znovu pronajmout bývalému nájemci, nebo mu uhradit vzniklou škodu.

Pokud by váš nájemník zemřel, přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který ke dni smrti nájemce v bytě žil a neměl vlastní byt. V tomto případě lze vypovědět nájem bez uvedení důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

Jak se tedy rozhodnout?

Naše doporučení je v téhle věci jednoznačné. Rozhodně radíme nájemní smlouvy uzavírat pouze na dobu určitou, a to s dobou trvání jednoho roku. Zbavit se problémových nájemníků se smlouvou na dobu neurčitou totiž nemusí být vůbec jednoduché.

Pokud se chcete vyhnout starostem, můžete celý proces přenechat realitní kanceláři. Ta je kromě definování a nastavení podmínek smlouvy schopna se o vaši nemovitost postarat se vším všudy. Vy si pak budete užívat bytu tak, jak máte - mít z něj užitek, aniž byste museli neustále něco řešit.

PS: úplně na konci téhle stránky najdete malý tahák - Výpovědní důvody a lhůty dle občanského zákoníku, abyste se rychle zorientovali.

Anebo si můžete přečíst víc našich článků ze seriálu #vlastnimneresim:

Velký zisk nebo dlouhodobá obsazenost? Rozmyslete si, co od pronájmu chcete

6 chyb, kvůli kterým jste ještě nepronajali svůj byt

Jak neproměnit prohlídku ve výslech, a přesto vybrat nejlepšího nájemníka

Nájemní smlouva z internetu nebo od právníka? Tipy pro vlastníky i nájemce

Výpovědní důvody a lhůty dle občanského zákoníku

Výpověď v případě doby určité i neurčité s tříměsíční výpovědní lhůtou:

 • poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu
 • je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v době, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází
 • má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat nebo
 • je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu

Výpověď v případě doby neurčité s tříměsíční výpovědní lhůtou:

 • má-li být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno
 • potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni

Výpověď v případě doby určité i neurčité bez výpovědní lhůty:

 • nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců
 • poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem
 • způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí
 • užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno

Výpověď v případě doby určité i neurčité s dvouměsíční výpovědní lhůtou:

 • pronajímatel může nájem vypovědět bez uvedení důvodu do tří měsíců poté, co se dozvěděl, že nájemce zemřel, že práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti nepřešla a kdo je nájemcovým dědicem nebo kdo spravuje pozůstalost

Domluvte si osobní schůzku

Bc. Pavel Kapr

+420 603 402 899

kapr@svobodapartneri.cz